Kocioł Wenus - T

Kocioł typu Wenus - T

Opis i dane techniczne

Kotły typu WENUS-T tworzą nowa generacje urządzeń opalanych paliwami stałymi. Na ruszcie paleniska spala się tylko taka ilość paliwa, jaka jest konieczna do zrównoważenia aktualnego bilansu cieplnego ogrzewanego obiektu. Stale produkty spalania, czyli popiół szlaka spychane są do komory popielnikowej. Kocioł typu WENUS-T jest kotłem przystosowanym do spalania miału węgla kamiennego (paliwo zastępcze groszek energetyczny) 0 granulacji do 35 mm. Poniżej wyszczególniono możliwe rodzaje paliwa dla kotła typu WENUS - T.

Eko - groszek
Węgiel Orzech
Drewno
Miał Węglowy

Dane Techniczne

L.p. Wyszczególnienie j.m. Wielkość kotła
1. Moc kotła KW 25 38 50 60 75 100 120 150 200 250 350 500
2. Wielkość powierzchni do ogrzania m2 do 200 do 300 do 400 do 480 do 600 do 800 do 1000 do 1300 do 1600 do 1800 do 2800 do 4000
3. Rodzaj paliwa Węgiel kamienny wg PN-82.G7001-3 asortyment miał MI typ 32.1 kl. 25/12 lub groszek energetyczny typ 31.2 o granulacji 5-25 mm
4. Zużycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h 4,5 6,8 9,0 11,0 14,0 18,0 22,0 28,0 33,0 39,0 48,0 65,0
5. Pojemność zbiornika kotła kg 110 125 155 170 180 220 350 350 400 450 700 900
6. Pojemność wodna kotła l 123 135 165 200 260 350 400 450 550 700 850 1150
7. Masa kotła kg 380 455 505 540 575 790 1450 1650 1950 2500 3500 5000
8. Maksymalna temperatura wody ºC 90
9. Maksymalne ciśnienie robocze bar 2,5
10. Sprawność cieplna % 82-84 86-87
11. Wymagany ciąg spalin Pa 25 30 35
12. Wymagana wysokość komina m 7 10 12
13. Wymagany przekrój otworu kominowego cm2 400 500 700 750 1100 1500 1600 2400
14. Wymiary przekroju czopucha mm 170x170 200x250 250x250 250x270 300x300 300x350 450x450
15. Długość całkowita mm 1660 1660 1830 1830 1850 2400 2400 3100 3100 3450 3500 4000
wymiennika 1150 1150 1300 1300 1300 1450 1450 1900 1900 2120 2160 2700
Szerokość 540 600 720 790 850 1050 1140 1100 1300 1500 1700 1900
Wysokość 1550 1550 1600 1600 1650 2150 2150 1900 1900 2400 2400 2400
Zajrzyj na allegro

Skontaktuj się z nami!